ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА

ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА

ул. Вълко Шопов 14
Пловдив,
България
24.7744389
42.1259582
UserLikes
Име: ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА
Адрес: Пловдив, ул. Вълко Шопов 14
Телефони: text to imagetext to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://optela.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Услуги - металообработка
Дейност:

Производител на СО 2 лазери с висока мощност и голямогабаритни системи за лазерно рязане.

Ключови думи: лазерно рязане, лазери, производство на детайли, механични услуги, лазерни услуги

За нас

ОПТЕЛА АД е основана през 1980 г. със 100% държавен капитал.


В периода 1981 – 1996г., компанията печели признание на водещ производител на мощни CO2 индустриални лазерни източници с изходна мощност от 1300 W и 2500 W, както и на двуосни индустриални лазерни системи. Произведени са повече от 450 системи за лазерно рязане, заваряване и термична обработка на металите. Пазарът обхваща региони като: Русия, Източна Европа и Близкия Изток. Отделни лазерни системи са продадени в Италия, Франция, Израел и други развити страни, което е доказателство за високото ниво на качество и конкурентоспособност през този период.


През 1997г. компанията е приватизирана и понастоящем тя е публично акционерно дружество със 100% частен капитал. Собствениците на  компанията водят политика на финансова стабилизация и въвеждат модерна политика на управление в сферата на маркетинга, иновациите и производство- то.


В периода 1998 - 2009г. производствената листа на ОПТЕЛА беше модернизирана и обогатена с нови продукти: лазерни системи за рязане и гравиране с твърдотелни и газови лазери, работещи в областта на средните мощности.Постепенно компанията възвръща пазарните си позиции в Русия и Източна Европа и печели нови пазари в Турция, Гърция, Иран и други държави.


През 2010г. в ОПТЕЛА АД се вляха шест сродни машиностроителни фирми, в т.ч. ЗММ Металик АД Пазарджик /производител на металорежещи машини/, УНИМАШ-Индъстрис АД Пловдив /производител на инструментална екипировка/ и др. Вливането доведе до увеличаване на капитала на дружеството от 9.135 млн. лева до 26.272 млн. лева.


През 2011г. беше открит автосервиз ОПТЕЛА на площадката на фирмата в Пловдив. Сервизът е разположен на площ от около 5000 кв.м. и е един от най-голямите в Пловдив и региона. Разполага с най-модерно оборудване за диагностика и ремонт на автомобили, автотенекеджийство, автобояджийство, обслужване на автомобили, тунинг, годишни технически прегледи.


В периода 2012 – 2014г. започна реализирането на проекта Аутомол за превръщане на площадка- та в гр. Пловдив в комплексен търговски и сервизен център за автомобили и всичко свързано с тях - резервни части, консумативи, материали и т.н.


Продължава развитието на фирмата и в областта на лазерните услуги. Лазерният Джоб - шоп се утвърди като един от водещите в град Пловдив. Разкри се единствената в България комплексно оборудвана Лаборатория по лазерна безопасност.


Разработен е Бизнес план за 2015/2016 г., в който основни акценти са развитието на Оптела АД като Интернет ориентирана компания и участие в проекти с Европейско финансиране.


През 1999 година дружеството е сертифицирано по стандартите за качество ISO 9001 от TUF NORD Германия, което позволява излизането на нови пазари като Германия, Австрия, Франция и Великобритания. След вливанията през 2010г беше извършен сертификационен одит съгласно изискванията на стандарта ISO 9001/2008 , извършен от фирмата AQ Cert София. През 2011г. бе извършено сертифицирането по ISO 9001/2008 на автосервиза и ГТП от фирмата AQ Cert София.


Действуващият в момента сертификат по ISO 9001:2008 има рег.№ 30.158-2/26.09.2011г.


Понастоящем ОПТЕЛА АД има на разположение следните основни ресурси:
* Високо квалифициран персонал от 43 човека, включително работници , специалисти и мениджери;
* Производствени площи на Площадката в гр. Пловдив от 22 400 кв.м., оборудвани за извършване на лазерни и механични услуги и комплексни автосервизни услуги;
* Система за дистрибуция и сервиз на лазери, лазерни системи и металорежещи машини в България,  Русия и др.

 

Открийте ни в Google+